Browsing Tag

วิจัยกรุงศรี

วิจัยกรุงศรี ปรับ GDP ปี63 โตที่ -6.4% คาดปี 64 โต 3.3% ท่ามกลางปัจจัยท้าทายและโอกาส

การปรับเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 สะท้อนตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2563 ที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ การใช้จ่ายของภาครัฐมีการเร่งตัวขึ้นและการส่งออกสินค้าดีกว่าคาด เมื่อมองไปข้างหน้า การเติบโตของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะกลับมาเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาส…

วิจัยกรุงศรีปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 โต 3.2% จากผลกระทบสงครามการค้า

วิจัยกรุงศรี ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ลงมาอยู่ที่ 3.2% เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรง และยกระดับสู่สงครามเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มสูงขึ้น…