Browsing Tag

ลอยกระทง

‘ขนส่งฯ’ วอนผู้ประกอบการรถบรรทุก เลี่ยงการขนส่งสินค้า-วิ่งรถเปล่า ช่วงลอยกระทง 9-12 พ.ย.นี้…

“ขนส่งทางบกฯ” วอนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงขนส่งสินค้า-วิ่งรถเปล่า ช่วงเทศกาลลอยกระทง 9-12 พ.ย.นี้ พร้อมกำชับห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  (ขบ.)…