Browsing Tag

ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันภัยประมง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันภัยประมง จ.สงขลา

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร และนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การประกันภัยประมงให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านนาทับ-สะกอม…