Browsing Tag

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุซินลากู จ.เลย

ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย คปภ. สุโขทัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลาก

นางสาวภรสิริณัฐ ถนอมทองพันธุ์ ผู้จัดการภาคเหนือ ,TIP SMART ASSIST และทีมทิพยประกันภัยสาขาพิษณุโลก ลงพื้นที่ร่วมกับ นางสาวขวัญเรือน สุขเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. และทีมงาน สนง.คปภ. จ.สุโขทัย…

ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย คปภ. จังหวัดเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุซินลากู จ.เลย

นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทน นายโกสนธ์ พิศภา ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ ,TIP SMART ASSIST พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและทีมทิพยประกันภัยสาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวุฒิกร เกตุแก้ว หัวหน้าอาวุโส…