Browsing Tag

ลงพื้นที่ชุมชน

คปภ. ลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ใช้กรมธรรม์ประกันภัยลำไยฉบับแรกของโลก

คปภ. ยกพลลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนหลังเริ่มใช้ กรมธรรม์ประกันภัยลำไยฉบับแรกของโลก เล็งเพิ่มความคุ้มครองเพื่อรองรับภัยธรรมชาติมากขึ้น · เผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกแนวใหม่ โดย “เคาะประตูบ้าน” เรียนรู้ประกันภัย…