Browsing Tag

ลงทุนง่ายๆ เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นกองทุนรวม

เคทีซีผนึก KTAM และ SET ร่วมโครงการ “Point to Invest” ลงทุนง่ายๆ เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นกองทุนรวม

นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บมจ. บัตรกรุงไทย ร่วมกับ นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “KTAM” และนายภากร ปีตธวัชชัย…