Browsing Tag

ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 10”

ทิพยประกันภัย นำคณะครู-อาจารย์ ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 10”

ทิพยประกันภัย นำคณะครู-อาจารย์ ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 10” ตามรอยเสด็จฯ ทางรถไฟครั้งแรกของในหลวงรัชกาลที่ 9 เยือนสวนสมเด็จย่า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จังหวัดเพชรบุรี นางวิชชุดา ไตรธรรม…