Browsing Tag

ร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

อาคเนย์ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในสายธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซี ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ให้ผลตอบแทนสูง มีความก้าวหน้าในอาชีพ ฉีกกฎรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ ไม่เป็นลูกจ้างใคร…