Browsing Tag

ร่วมวิ่งส่งต่อกำลังใจ

เอไอเอประเทศไทย ชวนอดีตผู้ป่วยโรคร้ายแรงร่วมวิ่งส่งต่อกำลังใจ

เอไอเอประเทศไทยตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขอเชิญชวนอดีตผู้ป่วยโรคร้ายแรงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “AIA Centennial Run”เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีของกลุ่มบริษัทเอไอเอ…