Browsing Tag

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

กรุงไทยร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยกระดับองค์กรสู่การไม่ทนต่อการทุจริต

ธนาคารกรุงไทย ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทั้งองค์กร ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม ส่งเสริมพนักงานร่วมกิจกรรม Compliance Champion เพื่อตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มุ่งให้บริการที่เป็นธรรมกับลูกค้า…