Browsing Tag

รายงานระบบบำนาญทั่วโลกปี 63

อลิอันซ์ รายงานระบบบำนาญทั่วโลกปี 63 ชี้ระบบบำนาญไทยความยั่งยืน-พอเพียงต่ำอันดับที่ 52 ของโลก

อลิอันซ์ เปิดเผยรายงานระบบบำนาญทั่วโลกฉบับแรก (Global Pension Report) มุ่งวิเคราะห์เรื่องความยั่งยืนของระบบบำนาญ และความพอเพียงของผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเปรียบเทียบกับค่าครองชีพของแต่ละประเทศ สวีเดน เบลเยี่ยม และเดนมาร์ก…