Browsing Tag

รับโล่เกียรติคุณ

รับโล่เกียรติคุณ

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับโล่เกียรติคุณจาก รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน…