Browsing Tag

รับรางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

กรุงไทยได้รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 ให้กับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4…