Browsing Tag

รับรางวัลบริษัท

BKI รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองค์กรธุรกิจ สาขาบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (The Social Responsibility and…