Browsing Tag

รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17  ประจำปี 2562 ให้แก่นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ…