Browsing Tag

ระบบชำระเงินดิจิทัลในไทย

กสิกรไทย เปิดตัวบริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ ให้บริการ “เพย์ดี” ระบบชำระเงินดิจิทัลในไทยและภูมิภาค

กสิกรไทย เปิดตัว บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ หรือ เคจีพี (KGP) ทำธุรกิจพัฒนา และให้บริการระบบรับชำระเงินดิจิทัลภายใต้ชื่อบริการ “เพย์ดี” (PayDii) เพื่อ “เอาใจร้านค้า รู้ใจขาช้อป ออนไลน์” เสนอระบบชำระเงินที่…