Browsing Tag

ระดับสูงสุด 3 ดาว

ตลท. รับรางวัล “fitwel Award” ระดับ 3 ดาว แห่งแรกของเอเชีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน “fitwel Award” ระดับสูงสุด 3 ดาว เป็นแห่งแรกในเอเชีย และเป็นแห่งแรกนอกทวีปอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิต (well-being) ของผู้ใช้งาน “fitwel Award”…