Browsing Tag

ยูโอบี และ เดอะ ฟินแล็บ เปิดตัว 15 SMEs พลิกโฉมสู่ดิจิทัลกับ โครงการ Smart Business Transformation

ยูโอบี และ เดอะ ฟินแล็บ เปิดตัว 15 SMEs พลิกโฉมสู่ดิจิทัลกับ โครงการ Smart Business Transformation

ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 15 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีด้านดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการนี้…