Browsing Tag

ยุคนิวนอร์มอล

สถาบันประสาทวิทยาจับมือกสิกรไทย เปิดตัวแอป PNI PLUS ตัวช่วยพบแพทย์ยุคนิวนอร์มอล

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว PNI PLUS แอปพลิเคชันทันยุครับชีวิตวิถีใหม่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการการรักษาโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังสำหรับคนไทยทั้งประเทศให้ง่ายขึ้น…

IBM ร่วมมือ วิศวะมหิดล นำเทคโนโลยี HPC และ AI หนุนวิจัย-พัฒนาอุตสาหกรรมและกำลังคนในยุคนิวนอร์มอล

ไอบีเอ็ม ผนึกความร่วมมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำเทคโนโลยีการประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) และ AI Vision ของไอบีเอ็ม มาใช้สนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ ในประเทศไทย…