Browsing Tag

ยืนบัลลังก์เจ้าตลาด

สามมิตรโอโตพาร์ท เตรียมขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่องรับอานิสงส์อีคอมเมิร์ซและธุรกิจขนส่งสินค้าโต

“สามมิตรโอโตพาร์ท” ยืนบัลลังก์เจ้าตลาดแหนบรถยนต์และอะไหล่ทดแทน รับอานิสงส์อีคอมเมิร์ซและธุรกิจขนส่งสินค้าเติบโต เตรียมขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง “สามมิตรโอโตพาร์ท” เจ้าตลาดแหนบรถยนต์และอะไหล่ทดแทน ชี้แรงส่งจากการขยายตัวของ อีคอมเมิร์ซ…