Browsing Tag

ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ  พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 20.00 น.  ถึงวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 01.00 น.…