Browsing Tag

ยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ

คปภ. ติวเข้มบุคลากร พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการทำงาน ให้แก่บุคลากรของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์…