Browsing Tag

ยกระดับการค้า

สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯจุฬาฯ เปิดมุมมองพัฒนาระบบราง ยกระดับการค้า-ลงทุนเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน-จีน

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาระบบรางของไทย ดึง”ไพรินทร์”เปิดโมเดลเส้นทางเชื่อมโยง “อีอีซี” สู่ภูมิภาคและจีน ยกระดับขีดแข่งขันประเทศ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์…