Browsing Tag

ยกกรณีศึกษาปั้นความยั่งยืน

อพท. ยกกรณีศึกษาปั้นความยั่งยืน หนทาง “เมืองเก่าน่าน” ผงาดขึ้นเวทีระดับโลก

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน คำพูดที่ดูเหมือนเป็นนามธรรม ตัวชี้วัดอะไรถึงจะเรียกว่าความยั่งยืนที่สำเร็จแล้ว ดังนั้นการทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม…