Browsing Tag

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) องค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลสังคมทุกภาคส่วน ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 …

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญชวนทำบุญผ่าน Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL”

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ่านการซื้อ Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL” ราคา 30 บาท (จำนวน 24 แบบ) โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยสูงวัยในโครงการ “มองโลกใส…

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ร่วมสู้ภัย COVID-19

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจากโครงการ “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ร่วมสู้ภัย COVID-19” จำนวนรวม 800,000 บาท แก่ผู้แทนโรงพยาบาล 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,…

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุนโรงทาน 10…

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุนโรงทาน 10 วัด ตามโครงการพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19…