Browsing Tag

มูลนิธิกรุงศรี

มูลนิธิกรุงศรีมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

มูลนิธิกรุงศรี โดยนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี มอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่กำลังประสบภัยหนาวผ่านโครงการ "ไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง อ.เฉลิมพระเกียรติ…

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

มูลนิธิกรุงศรี โดยนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 400,000 บาท แก่ …

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส …