Browsing Tag

มูลค่า 6.1 หมื่นล้านบาท

กสิกรไทย รับฝากทรัพย์สินสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ. มูลค่า 6.1 หมื่นล้านบาท

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย…