Browsing Tag

มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำ

เอ็ม เอส ไอ จี มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำ

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ผู้อำนวยการอาวุโส ทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้แก่นักเรียน โรงเรียนคชเวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน…