Browsing Tag

มอบสินไหมอัคคีภัย

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมอัคคีภัยกว่า 7 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสถาพร ฤกษ์ดี ผู้จัดการสาขาชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำนวนเงิน 7,423,936.76 บาท ให้แก่นางสาวอุษา รุ่งโรจน์ ผู้เอาประกันภัย…