Browsing Tag

มอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าประกันกลุ่ม

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดบริการ AIA Corporate Cardless Service ใช้สิทธิพิเศษประกันกลุ่มรูปแบบใหม่

 เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวบริการ  AIA Corporate Cardless Service ใช้สิทธิพิเศษประกันกลุ่มรูปแบบใหม่ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) แทนการใช้บัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ่มเอไอเอ (บัตรสีฟ้า) เมื่อเข้ารับบริการ ณ…