Browsing Tag

มอบประกันอุบัติเหตุ

มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่มศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มจากนางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ เพื่อให้ความคุ้มครองคณะแพทย์…