Browsing Tag

มอบชุด PPE บุคลากรแพทย์

วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบชุด PPE บุคลากรแพทย์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายแพทย์สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงหทัยมาศ  โคตรสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภารกิจทรัพยากรมนุษย์ (กิจกรรมพิเศษ)  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective…

วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบชุด PPE บุคลากรแพทย์ โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก

นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 ร่วมมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment…

วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบชุด PPE บุคลากรแพทย์ โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออก

นางสุภาพร เกษร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 ร่วมมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :…