Browsing Tag

มอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้ยูเนสโก

อาคเนย์ ร่วมสืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน ส่งมอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้ยูเนสโก

นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  ร่วมสืบสานมรดกแห่งแผ่นดินมอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้กับ มร.ชิเงรุ อาโอยางิ ผู้อำนวยการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ…