Browsing Tag

มอบกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี

เอไอเอ ประเทศไทย ส่งความอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมส่งมอบความอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ แจกประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท นานกว่า 30 วัน จำนวน 150,000 กรมธรรม์ ฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563…

กลุ่มบริษัทเอไอเอมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี 1 แสนฉบับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เอไอเอ ประเทศไทย ขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุ รวมถึงขยายฐานการรับประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น พร้อมทั้งฉลองครบรอบ 100…