Browsing Tag

ภาษาไทยชิงรางวัล 1 ล้านบาท

น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยชิงรางวัล 1 ล้านบาท 

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ จัดทำโครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก”  เพื่อชวนคนไทยหันมาเรียนรู้ สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change  โดยจัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ…