Browsing Tag

ภัยไข้เลือดออกครบวงจร

ปฐมฤกษ์ ..คปภ. คลอดประกันภัยมาตรฐานไข้เลือดออก ฉบับแรกเพื่อคุ้มครองประชาชนจากภัยไข้เลือดออกครบวงจร

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับ ผลกระทบจากพายุโซนร้อนทำให้มีฝนตกหนักเป็นระยะ ๆ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว…