Browsing Tag

ฟังสัมมนาฟรี

ธ.กรุงเทพชวนเกษตรกรก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างมั่นคงฟังสัมมนาฟรี “เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม”

ธนาคารกรุงเทพ ชวนเกษตรกรไทยก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในงานสัมมนาฟรี “เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม”ให้ความรู้โดยผศ.ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ …