Browsing Tag

พื้นที่ EEC

ฟีโบ้ มจธ. จับมือ TOT ร่วมเป็น“ Strategic partner” สนับสนุนวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในพื้นที่ EEC และ…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสนับสนุนและวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคสนามในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ระหว่าง…