Browsing Tag

พื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

ออมสิน พักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด เริ่มลงทะเบียนวันศุกร์นี้!!!

ธนาคารออมสิน เร่งออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด โดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่…