Browsing Tag

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแสดง และจําหน่ายสินค้า NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแสดง และจําหน่ายสินค้า NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING เชื่อมโยงสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต…