Browsing Tag

พัฒนาสัญญา

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าแนวคิด EcoHealth Systemพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงถึง 108 โรค

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าแนวคิด EcoHealth System มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดี พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุดในธุรกิจถึง 108 โรค ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย ด้วยเบี้ยฯ เริ่มต้นแค่หลักพัน พร้อมเปิดบริการเสริมพิเศษ ความเห็นที่สองทางการแพทย์…