Browsing Tag

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 162  @ โรงพยาบาลสงฆ์

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย จัดกิจกรรม “พลังบุญทิพย ครั้งที่ 162” โดยนำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและสื่อมวลชนร่วมสร้างบุญมหากุศล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…

“พลังบุญทิพยร่วมสร้าง #127” ถวายเทียนพรรษามหาจักรพรรดิ เนื่องในวันเข้าพรรษา

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 127” เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่…

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 128 ห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วันอาสาฬหบูชา

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 128” เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา…