Browsing Tag

ฝ่าวิกฤตโควิด-19

กรุงศรีคืบหน้าปล่อยกู้ซอฟต์โลนแบงก์ชาติจำนวน 9.3 พันล้านบาท ช่วยลูกค้า SME กว่า 4,500 ราย…

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ผ่านการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) …

กรุงศรีขานรับมาตรการธปท. ช่วยลูกค้า SME ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ทั้งพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย…

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ตอบรับนโยบายให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6…