Browsing Tag

ฝากเงินที่เคาน์เตอร์

กสิกรไทยผนึกบิ๊กซีรับชำระเงินผ่าน QR Code และฝากเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์บิ๊กซีทั่วประเทศ

กสิกรไทยผนึกบิ๊กซีรับชำระเงินผ่าน QR Code และฝากเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์บิ๊กซีทั่วประเทศ ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมการเงินในรูปแบบดิจิทัล ตอบโจทย์ลูกค้าให้สามารถชำระเงินด้วย QR Code…