Browsing Tag

ผ่านแอพฯ TMLTH Touch Point 20 รางวัล  ครั้งที่ 2

โตเกียวมารีนประกันชีวิต จับแจกทองแก่ลูกค้าที่ชำระเงินผ่านแอพฯ TMLTH Touch Point 20 รางวัล  ครั้งที่ …

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จับแจกทองคำแก่ลูกค้า ที่ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านTMLTH Touch Point ครั้งที่ 2 จำนวน 20 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก มร. โตโยทาเกะ คูวาตะ CEO และผู้บริหารระดับสูงโตเกียวมารีนประกันชีวิตร่วมจับรางวัล  …