Browsing Tag

ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ

เอไอเอ มอบผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยกรณีติดเชื้อ-เสียชีวิ จาก COVID-19

เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อ พร้อมประกาศมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ…