Browsing Tag

ผสานความร่วมมือ

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมมือ BDMS ชูบริการการแพทย์ฉุกเฉิน BLA Medevac Hotline

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA ประกาศความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์กับ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ส่งมอบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน BLA Medevac Hotline 02-777-8900 แก่ลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ โดยร่วมกับศูนย์ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย…

โตเกียวมารีนผนึกประกันคุ้มภัย พร้อมเป็นหนึ่งในผู้นำด้านประกันวินาศภัยไทย 

หลังจากที่โตเกียวมารีนโฮลดิ้งส์ ประกาศการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งการทำสัญญาครั้งนี้ ครอบคลุมถึงกิจการในประเทศอินโดนีเซีย…