Browsing Tag

ผลักศก.ไทยร่วง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินโควิด-19 รอบใหม่ ผลักศก.ไทยร่วง ชี้ 1 เดือนสูญมูลค่าราว 45,000 ล้านบาท

จากสถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่ที่เริ่มต้นจากตลาดกุ้งในสมุทรสาคร จนกระทั่งมีการล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 ขณะเดียวกันก็พบจำนวนผู้ติดเชื้อที่กระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ในหลายจังหวัดของประเทศไทย …