Browsing Tag

ผลกระทบสงครามการค้า

วิจัยกรุงศรีปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 โต 3.2% จากผลกระทบสงครามการค้า

วิจัยกรุงศรี ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ลงมาอยู่ที่ 3.2% เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรง และยกระดับสู่สงครามเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มสูงขึ้น…