Browsing Tag

ผนึกพลังพันธมิตร

กสิกรไทย เปิดยุทธศาสตร์จัดการความเสี่ยงเชิงรุก ผนึกพลังพันธมิตร เพิ่มศักยภาพระดับภูมิภาค

กสิกรไทย พลิกโฉมยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร ตั้งเป้าหมายเพิ่มอำนาจแก่ลูกค้าใช้ชีวิตและทำธุรกิจให้ดีที่สุด พร้อมรับมือยุคดิสรัปชั่น ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถควบคู่กับรูปแบบการทำงานที่คล่องตัวสูงตอกย้ำจุดแข็งจัดการความเสี่ยงเชิงรุก…